JMML

Juveniele myelomonocyten leukemie (JMML) is een ernstige vorm van chronische leukemie (bloedkanker) die vooral kinderen tot 4 jaar treft. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 2 jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft JMML ondergebracht in de categorie van myelodysplastische en myeloproliferatieve afwijkingen. Onder JMML vallen alle ziektes die vroeger juveniele chronische myeloïde leukemie (JCML), chronische myelomonocytaire leukemie bij kinderen en infantiele monosomie-7-syndroom heetten


Voorkomen

JMML vertegenwoordigt ongeveer 1% van alle leukemiediagnoses bij kinderen per jaar. In Nederland gemiddeld 0-1 keer per jaar.

Chemotherapie

Chemotherapie alleen geeft geen goede resultaten op de lange termijn.


Stamceltransplantatie

De enige behandeling die tot op heden resulteert in de genezing van JMML is een stamceltransplantatie. Hierbij is er een overlevingskans van ca. 50% en dus een risico op terugkeer van de leukemie (relaps) van ca. 50%. Over het algemeen bevelen klinische onderzoekers een stamceltransplantatie zo snel mogelijk na de diagnose aan. Hoe jonger de patiënt, hoe groter de kans op genezing.

Contact