Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/d9d9c8ba-9c31-41f4-812e-8c1fbf76467d.

Inhoud tonen

Stamceldonor

Het filmpje laat zien wat je doet als stamceldonor. 
Ook Mike heeft een stamceldonor nodig. Hiervoor bestaat er een stamceldonor-bank. Als je je NU aanmeld, komen ze bij jou uit als jij een match blijkt te zijn voor Mike. En anders komen ze wellicht ooit bij jou uit als iemand anders op zoek is naar een donor.

Contact